#

"t-series" - Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của vivo T-series tại thị trường Việt Nam