#

"sym husky adv 150 2022" - Đối thủ Honda ADV 150 chốt giá bán ở mức khó tin, về đại lý với thiết kế đứng đầu phân khúc