#

"SYM" - Honda Vision nép mình, SH Mode khóc nấc trước cực phẩm xe ga giá 30 triệu, diện mạo 'khá bảnh'