#

"suzuki swish 125" - Đối thủ mới của Honda Air Blade 125 gây sốt với giá bán không tưởng, thiết kế không điểm chê