#

"suzuki avenis 2023" - 'Kẻ hủy diệt' Honda Vision ra mắt với giá chỉ 27 triệu, thiết kế lấn át 'tiểu Honda SH'