#

"suchin" - Các Bài viết về suchin

Cường Đô la bất ngờ công khai chở ‘trà xanh’ dạo phố, CĐM lập tức nhắc nhở vấn đề ‘tế nhị’

Cường Đô la bất ngờ công khai chở ‘trà xanh’ dạo phố, CĐM lập tức nhắc nhở vấn đề ‘tế nhị’

(Techz.vn) Cường Đô la khiến nhiều người bất ngờ khi công khai chở ‘trà xanh’ dạo phố, CĐM lại thi nhau nhắc nhở vấn đề tế nhị.