#

"suchin" - Cường Đô La ở Việt Nam sắm siêu xe như mua đồ chơi, sang Mỹ lại có cuộc sống gây ngỡ ngàng