#

"subaru xv 2022" - Đối thủ Toyota Corolla Cross 2022 mở bán với giá 715 triệu, trang bị 'trên cơ' loạt đối thủ