#

"stress dance việt nam" - Chi Pu hóa thân thành nhân vật trong phim Jibaro, CĐM chê ‘phèn’, lo sợ đến lúc cầm micro