#

"Store" - Các Bài viết về Store

Pin iPad bỗng dưng phát nổ ngay trong cửa hàng Apple Store

Pin iPad bỗng dưng phát nổ ngay trong cửa hàng Apple Store

(Techz.vn) Một nhân viên kỹ thuật Genius Bars đã rất thông minh và nhanh trí xử lý để tránh thiệt hại nghiêm trọng xảy ra.