#

"steve jobs" - Ông Phạm Nhật Vượng, Steve Jobs và Messi đều có chung con số bí ẩn, ai sở hữu sẽ dễ thàng công