#

"SSD HyperX Predator" - Kingston ra mắt SSD chuẩn PCI Express tốc độ đạt 1,4 GB/s