#

"spark 8c" - Kẻ ngáng đường Galaxy A03 giá hơn 2 triệu kèm RAM 6GB, màn 90Hz đe dọa hất cẳng vua giá rẻ Nokia C20