"space edition" - Asus ra mắt ZenBook 14X OLED Space Edition

Asus ra mắt ZenBook 14X OLED Space Edition

2 năm trước
(Tech.vn) ZenBook 14X OLED Space Edition của Asus, ra mắt lần đầu tại CES 2022, cuối cùng cũng đã lên kệ.