#

"sony ev" - Sony và Honda công bố hợp tác sản xuất xe điện, ô tô đầu tiên ra mắt vào năm 2025