#

"sông nho quế" - Khoai Lang Thang khuyên khách du lịch không nên mặc áo Mông Cổ khi chụp ảnh tại sông Nho Quế