#

"sống lại cảm giác gà" - 9:00 sáng 6/4 – Gunny Origin chính thức ra mắt, game thủ cùng Đen Vâu 'sống lại cảm giác Gà'