#

"sơn tùng" - Phản ứng khán giả xứ Trung khi Chi Pu hoạt động ở Cbiz, là sao nữ Việt Nam đầu tiên làm điều này!