"sơn tùng" - Sơn Tùng M-TP hạnh phúc vỡ òa khi kênh Youtube cá nhân lập kỷ lục mới trong thời gian ngắn