"sợ hãi" - Lý do đơn giản khiến loài người không sợ khi thấy xác động vật, nhưng ớn lạnh vì xác đồng loại

Lý do đơn giản khiến loài người không sợ khi thấy xác động vật, nhưng ớn lạnh vì xác đồng loại

5 tháng trước
Xác người và xác động vật có gì khác nhau mà khiến con người phản ứng khác biệt như vậy? Câu trả lời thực tế rất đơn giản.