#

"snapdragon 860" - Đập hộp POCO X3 PRO với chip Snapdragon 860, giá từ 6,99 triệu đồng