#

"smartphone cao cấp" - Trên tay Redmi K60E, chip Dimensity 8200, màn 2K, giá ngang ngửa Galaxy A73 5G