#

"Sky Mining bo tron" - Giám đốc Sky Mining: 'Tôi đang đi chữa bệnh và sẽ trở lại'