#

"sinh nhật trấn thành" - Hari Won gửi lời chúc sinh nhật đặc biệt tới Trấn Thành nhưng nội dung lại có gì đó... sai sai