#

"Sim." - Mẹ phàn nàn iPhone mất sóng, con tháo SIM kiểm tra thì phát hiện điều lạ không thể lý giải