#

"Shipper" - Các Bài viết về Shipper

Shipper quên gần 500 nghìn tiền thừa và hành động của chủ quán khiến ai cũng ấm lòng

Shipper quên gần 500 nghìn tiền thừa và hành động của chủ quán khiến ai cũng ấm lòng

(Techz.vn) Mua 2 ly cà phê nhưng đưa 500 nghìn rồi vội vã ra khỏi quán, nam shipper quay lại hỏi thì ngỡ ngàng với mảnh giấy mà chủ quán viết.