#

"shareplay" - Các Bài viết về shareplay

Cách chia sẻ màn hình của bạn trong FaceTime

Cách chia sẻ màn hình của bạn trong FaceTime

(Techz.vn) Bạn có thể dễ dàng chia sẻ màn hình FaceTime khi nâng cấp lên iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 and macOS 12 Monterey.