#

"sao việt" - HH Thùy Tiên, ca sĩ Tùng Dương và các mạnh thường quân ủng hộ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini