#

"samsung galaxy s21 series" - Các Bài viết về samsung galaxy s21 series

Giá Samsung Galaxy S21 series tháng 7/2022: Galaxy S21 FE giảm ‘ngỡ ngàng’, Galaxy S21 bị ‘khai tử’

Giá Samsung Galaxy S21 series tháng 7/2022: Galaxy S21 FE giảm ‘ngỡ ngàng’, Galaxy S21 bị ‘khai tử’

(Techz.vn) Theo khảo sát tại các đại lý, giá Samsung Galaxy S21 series có nhiều biến động, riêng Galaxy S21 đã bị ‘khai tử’.