#

"Samsung Galaxy Note FE" - Samsung Galaxy Note FE giá 14 triệu, ngang ngửa iPhone 12 mini liệu còn đáng mua trong tháng 8/2022?