#

"samsung galaxy m54" - Samsung Galaxy M54 âm thầm ra mắt với tư cách là phiên bản nâng cấp của Galaxy A54