#

"samsung galaxy m53" - ‘Mãnh thú tầm trung’ Samsung Galaxy M53 giảm mạnh, chỉ còn ngang iPhone 11