#

"samsung bị phạt" - Samsung phải nộp phạt 9,8 triệu USD vì lý do không ngờ