#

"sâm." - Tuyên Quang: Cả làng vào rừng đào củ đắt như vàng ròng, 300 triệu/kg