"sách báo" - Làm thế nào để loại bỏ Win 7 Internet Security 2012 ra khỏi hệ thống

Làm thế nào để loại bỏ Win 7 Internet Security 2012 ra khỏi hệ thống

11 năm trước
Win 7 Internet Security (W7IS) 2012 là một chương trình chống Virus giả mạo được tung lên internet để đánh lừa người tiêu dùng tải về cài đặt nhằm bảo vệ sự riêng tư. Win 7 Intrern Security 2012 sau khi được cài đặt sẽ tự động thực hiện quét hệ thống và xuất ra các báo cáo giả mạo nhằm yêu cầu nạn nhân trả phí sử dụng để loại bỏ các thành phần nguy hiểm không tồn tại trên máy tính