"s5 chip 64 bit" - Samsung Galaxy S5 sẽ ra mắt vào 1/2014, trang bị chip 64bit?

Samsung Galaxy S5 sẽ ra mắt vào 1/2014, trang bị chip 64bit?

11 năm trước
Theo một số nguồn tin nội bộ của Samsung, Galaxy S5 sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm sau.