"rsx" - Quên Honda Future đi, ‘vua xe số’ 125cc mới của Yamaha ‘ăn đứt’ Wave Alpha và RSX, giá 30 triệu đồng