"rét đậm rét hại" - 90% lãnh thổ Trung Quốc đang chịu đợt rét kỉ lục, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

90% lãnh thổ Trung Quốc đang chịu đợt rét kỉ lục, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

6 tháng trước
Cá Trung Quốc và Việt Nam đều đang chịu những ngày lạnh giá sâu, tuy nhiên thời tiết nước ta không khắc nghiệt như Trung Quốc.