"realme 11" - Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên Realme 11 4G ra mắt trên toàn cầu