#

"real vs barca" - Thua đau Real Madrid, chủ tịch Barca vào phòng trọng tài đòi lại công bằng