#

"rapper số 1" - Tin trưa 24/7:Thầy Trấn Thành sống côi cút không vợ con, hơn 60 vẫn ở nhà thuê vì lý do không ai ngờ