"rap việt mùa 2" - Johnny Đặng chúc mừng quán quân Rap Việt mùa 2, CĐM thi nhau mỉa mai, gọi tên Khoa Pug