#

"quyền linh" - Vừa gây tranh cãi về chuyện cũ với MC Quyền Linh, Cát Tường lại lên tiếng về chuyện quảng cáo lố?