#

"quan net" - Chủ tiệm game khóc ròng vì dàn máy 300 triệu đồng ngập trong nước