#

"QUalcomm" - Microsoft Surface 2019 sẽ không còn dùng chip Intel