"proton s70" - ‘Kỳ phùng địch thủ’ của Mazda 3 vừa ra mắt đã ‘cháy hàng’, lý do vì ngang cỡ Civic nhưng giá City