#

"Pro" - 2018 rồi, đừng dành cả tiếng đồng hồ để sạc điện thoại