"pop 8" - Vua Android giá rẻ mới ra mắt, từ 1.9 triệu thiết kế như iPhone 15 Pro Max, pin 5000 mAh, màn 90Hz

Vua Android giá rẻ mới ra mắt, từ 1.9 triệu thiết kế như iPhone 15 Pro Max, pin 5000 mAh, màn 90Hz

7 tháng trước
Thị trường smartphone vừa đón nhận một sản phẩm mới có thể là vua Android giá rẻ khi với giá chỉ từ 1.9 triệu đồng, người dùng đã có máy mang thiết kế camera ba mắt của iPhone 15 Pro Max, pin 5000 mAh và màn hình tốc độ cao 90Hz.