"poco m6 pro" - Không cần flagship như Galaxy S24 Ultra để chơi game, đây là vua gaming giá rẻ màn đẹp hơn iPhone 15

Không cần flagship như Galaxy S24 Ultra để chơi game, đây là vua gaming giá rẻ màn đẹp hơn iPhone 15

3 tuần trước
Để chơi game mạnh mẽ Galaxy S24 Ultra là quá thừa thãi, trên thực tế, vẫn có những mẫu smartphone sở hữu trang bi cao cấp kèm nhiều trang bị phù hợp để chơi game nặng giá rẻ và còn áp đảo được cả iPhone 15.