#

"pixel tab" - Google hé lộ loạt sản phẩm Pixel 7 và 7 Pro, Pixel Watch, và Pixel Tablet khiên dân tình 'gục ngã'