"Pixel." - Người dùng Android tố bị hỏng đa cảm ứng sau khi lên đời Android

Người dùng Android tố bị hỏng đa cảm ứng sau khi lên đời Android

6 năm trước
(Techz.vn) Một số người dùng đã thông báo trên diễn đàn sản phẩm Google và Reddit, về việc chức năng đa cảm ứng trên thiết bị bị hỏng sau khi cập nhật lên phiên bản Android 8.1.rn