#

"Picasa" - Bạn sẽ mất 400 năm để xem hết ảnh trên Google Photos

  • “Biến mất” khỏi thế giới mạng với Just Delete Me
    “Biến mất” khỏi thế giới mạng với Just Delete Me

    Để xóa được 1 tài khoản chứ chưa nói đến nhiều, người dùng thường xuyên phải trải qua rất nhiều bước thiết lập, xác nhận, mất rất nhiều thời gian và công sức. Nay, với sự trợ giúp của Just delete me, việc “biến mất” khỏi không gian mạng là điều dễ dàng hơn rất nhiều.\r\n